Vijesti

Timovi Komande brigade taktičke podrške OS BiH, proveli vanjsko ocjenjivane Počasne jedinice i Vojnog orkestra OS BiH


Timovi komande brigade taktičke podrške OS BiH, 07. oktobra 2020.godine su izvršili vanjsko ocjenjivanje jedinica u Bataljonu vojne policije.

Radi se o redovnoj godišnjoj aktivnosti ocjene i procjene jedinica dva nivoa niže, koja se provodi sa nivoa komande brigade, a sa ciljem sagledavanja obučenosti po listi osnovnih zadatak misije jedinice koja se ocjenjuje. Elementi po kojima je tim starješina komande brigade izvršio vanjsko ocjenjivanje dva nivoa niže bili su sljedeći: provjera obučenosti po individualnim zadacima, provjera obučenosti po kolektivnim zadacima, sagledavanje listi ocjenjivanja individualnih i kolektivnih zadataka, kao i dokumenta planiranja, izvođenja i evidencije obuke jedinice koja se ocjenjuje.

Počasna jedinica OS BiH koja je u sastavu bataljona vojne policije Brigade taktičke podrške OS BiH, pokazala je visok nivo obučenosti kako u individualnim tako i u kolektivnim vještinama, kada su u pitanju strojeve radnje sa i bez naoružanja, a ostvareni su dobri rezultati iz fizičke spremnosti kao rezultati sa kvalifikacijskog bojevog gađanja. Isto tako i Vojni orkestar je pokazao zavidne kolektivne i individualne vještine po opisu svojih zadataka. Radi se o jedinicama koje svakodnevno uspješno predstavljaju OS BiH, kroz učešća na počasnim prijemima zvaničnih delegacija koje dolaze u BiH, te uspješno izvršavaju sve zadatke prema zahtjevima civilnih institucija i zadataka koje provode Pukovi OS BiH, kroz obilježavanje značajnih datuma i godišnjica.

4 FOTO GALERIJA