Vijesti

Tenkovski bataljon Brigade taktičke podrške izvršio bojevo gađanje iz tenka M60A3 na glavnom poligonu obuke „Manjača“


Lokalno područje obuke na Manjači bilo je ovih dana mjesto planiranih aktivnosti oklopnog bataljona Brigade taktičke podrške. Nakon izvršenog izviđanja kao standardne operativne procedure i preduzimanja svih neophodnih sigurnosnih mjera u periodu od 11.do 12. oktobra 2020.godine izvedeno je posadno bojevo gađanje topom 105 mm, mitraljezom M85 12,7 m mitreljezom M240 7,62 mm sa tenka M60A3.

Prvog dana aktivnosti su se ogledale u pripremi i organizaciji života i rada u logorskoj prostoriji koja je bila smještena u rejonu izvođenja zadataka. Drugog dana izvršeno je postavljanje metne situacije, provjera sistema veza i sistema za upravljanjem vatrom te samo izvršenje bojevog gađanja iz tenka M60A3. Ovom aktivnošću pokazan je nivo obučenosti i uvježbanosti koji zadovoljava sve standarde predviđene za ovu vrstu zadatka.

Izvršenju bojevog gađanja je prisustvovao i komandant Brigade taktičke podrške brigadir Mirzet Lubenović sa timom iz štaba komande brigade. Također, izvršenju bojevog gađanja jedinica oklopnog bataljona su prisustvovali i komandant 5.pbr brigadir Emir Kliko, komandant 6.pbr brigadir Radovan Jović, predstavnici EUFOR-a i predstavnici Centra za borbenu obuku „Manjača“.

Nosilac bojevog gađanja jedinica OS BiH ove godine je 5.pbr gdje bojevo gađanje vrše artiljerijske jedinice, jedinice PZO i oklopni bataljon.

Realizovano bojevo gađanje iz naoružanja tenka M60A-3 je bilo prvo bojevo gađanje ovom vrstom naoružanja od nastanka OS BiH. Na ovaj način zaokružen je ciklus obučavanja pripadnika oklopnog bataljona članova tenkovskih posada tenka M60A3.

9 FOTO GALERIJA