Vijesti

Štab i jedinice Brigade taktičke podrške Oružanih snaga BiH učestovali na vježbi CPX/CAX 6.pbr “COVID-19”


Realizovana je vježba komandnog mjesta CPX/CAX 6.pbr/OK OS BiH, podržana simulacijskim sistemom JCATS od 12.10. do 16.10.2020. godine gdje je Brigada taktičke podrške bila u ulozi podrške 6. pbr OS BiH u sklopu provođenja planiranih sadržaja vježbe, kroz prvođenje propisanih procedura, vezano za sprečavanje širenja virusa i intervenciju prema zahtjevima civilnih organa u smislu pružanja pomoći od strane OS BiH.

Štab brigade je kroz učešće na vježbi proigrao procedurne postupake vezano za provođenje mjera i aktivnosti koje su propisane za borbu sa virusom COVID-19. U uvježbavanju gore navedenih aktivnosti sa komandom brigade učestvovali su i predstavnici Federalne uprave Civilne zaštite. Pojedini iscenirani incidenti kroz vježbu pomogli su da se na licu mjesta otklone eventualne manjkavosti i uvježba postupak saradnje OS BiH sa civilnim organima u slučaju potrebe zajedničkog djelovanja.

U ulozi oficira za vezu ispred komande brTP (siva čelija) na lokaciji kasarne „Mika Bosnič“ na sistemu JCATS zadatke uspješno i profesionalno realizovao major Mirzet Škulj.

Za rad u radnim stanicama u ulozi operatera sa zadatkom vođenja jedinica brTP,  potporučnik Tozo Ismar i zastavnik I. klase Pušćul Elvir su pokazali visok stepen profesionalizama.

Kroz učešće na vježbi podignut je stepen obučenosti učesnika vježbe na viši nivo i definisane strane na kojima treba dalje raditi, u cilju što efikasnije zaštite pripadnika OS BiH i povečanja sposobnosti za intervenciju prema zahtjevima Civilnih institucija za pružanje pomoći od strane OS BiH, što je i jedan od prioritetnih zadataka misije OS BiH. Spoj mladosti i iskustva je ključ za predstojeće izazove koji se stavljaju brTP i drugim jedinicama OS BiH.