Vijesti

Telefonski razgovor parlamentarnog vojnog povjerenika sa komandantom Brigade taktičke podrške OS BiH


Dana 22.10.2020. godine, na inicijativu parlamentarnog vojnog povjerenika, obavljen je telefonski razgovor parlamentarnog vojnog povjerenika gospodina Boška Šiljegovića i komandanta brigade taktičke podrške OS BiH brigadira Mirzeta Lubenovića.

Gospodin Šiljegović se interesovao za stanje zdravlja pripadnika brigade u periodu  prijetnje koje je  izazvao virus korone. I pored toga što se poštuju sve propisane mjere od strane MO i ZŠ BiH, a prema preporuci kriznih štabova u BiH, brigada ima trenutno (15) petnaest zaraženih pripadnika, koji su većinom izolovani na kućnom liječenju i nemaju komplikacija, te kao takvi nisu unijeli virus u kasarne, a zaraženi su većinom iz porodičnih klastera.

Razgovarano je o preduzimanju dodatnih mjera u smislu daljeg planiranja angažovanja ljudstva i organizacije života i rada kako bi se maksimalno isključila mogućnost širenja virusa. Brigada taktičke podrške OS BiH prva je priskočila u pomoć civilnim organima, angažujući specijalne sastave na izvršenju dezinfekcije javnih objekata u Maglaju, Čitluku, Mostaru, Jablanici i Konjicu. Brigada je stalno angažovana na humanitarnom deminiranju širom BiH i te aktivnosti nisu prekidane i pored pandemije COVID-19. Isto tako jedinice brigade stalno su angažovane na inžinjerijskim radovima uređenja korita rijeka u BiH, prema zahtjevima lokalnih zajednica, u cilju prevencije od poplava i radova na uređenju prilaznih puteva u pojedinim lokalnim zajednicama BiH.

Kroz razgovor je zaključeno da je zdravlje pripadnika i građana na prvom mjestu. Komanda brigade taktičke podrške, preduzela je i dodatne mjere na zaštiti zdravlja pripadnika  OS BiH u smislu češće dezinfekcije prostorija i objekata, zatim izvoženje obuke i rad po manjim grupama, obavezno nošenje zaštitne opreme u zatvorenom i na otvorenom prostoru, kao  primjena mjera lične higijene i higijene prostorija.

Brigada taktičke podrške redovno izvršava svoju misiju po pitanju obuke i misiju pomoći civilnim strukturama, provođenjem humanitarnog deminiranja i izvođenjem inžinjerijskih radova u lokalnim zajednicama širom BiH, što će nastaviti i u narednom periodu u skladu sa naređenjima pretpostavljene komande. Na kraju je gospodin Šiljegović izrazio zadovoljstvo uspješnom saradnjom Komande i jedinica brigade sa parlamentarnim vojnim povjerenikom i zaželio puno uspjeha u daljem radu.