Vijesti

Posjeta visoke delegacije NPA


Deminerskom bataljonu i CPMD i UNUS/KOID u posjeti je boravila visoka delegacija NPA na čelu sa direktorom NPA gospodinom Per Hakon Breiwik i direktorom NPA za BiH gospodinom Charles Frisby.

U prostorijama CPMD i UNUS-a komandant Deminerskog bataljona pukovnik Ćazim Mahmić je prezentovao dosadašnje rezultate u procesu PMA kao i potrebnu pomoć za nastavak operacija PMA.

Nakon komandanta Deminerskog bataljona prezentaciju glavnih zadataka i kapaciteta za obuku centra za PMD i UNUS-a prezentovao je pukovnik Miodrag Janjić komandant CPMD i UNUS-a. Nakon prezentacija izvršen je i obilazak lokacije na kojima se vrši obuka pripadnika Deminerskog bataljona.

Ovom posjetom je potvrden nastavak saradnje NPA sa OS BiH i njihovom opredjeljenošću da kroz razne vidove pomoći procesu PMA jedinica OS BiH koje vrše PMA, našu davu što prije očistimo od mina i NUS-a iz proteklog rata.

3 FOTO GALERIJA