Vijesti

Pripadnici Vojnoobavještajnog bataljona realizovali pripreme za učešće na izviđačkom izazovu „Admiral Pitka Recon Challenge 2022“


Pripadnici Vojnoobavještajnog bataljona (Vob) su u periodu od 04. do 29. jula 2022. godine uspješno realizovali pripreme za učešće na vojnom takmičenju „Admiral Pitka Recon Challenge 2022“, koje će narednog mjeseca biti održano u Republici Estoniji.

Obuka je realizovana  na  lokaciji kasarne Rajlovac OS BiH i poligonu  za obuku   COO Pazarić OS BiH sa ciljem što bolje pripreme izviđačkih timova za ekstremne fizičke i mentalne napore sa kojim će biti suočeni prilikom učešća na ovom međunarodnom, vojnom takmičenju.

Tokom trajanja četvoronedjeljnih priprema pripadnici Vob-a su, vođeni iskustvima sa ranijih takmičenja, imali priliku da provjere i unaprijede sposobnosti i vojne vještine do nivoa tima. Obuka je bila fokusirana na rješavanje specifičnih izviđačkih zadataka i realizovana je po sljedećim oblastima: topografija i navigacija na kopnu,  borbeni  drilovi,  taktički  marševi, tehnike izviđanja  i preživljavanja  u  prirodi,  bojevo  gađanje,  rukovanje  naoružanjem i opremom, prva pomoć, fizička obuka i savladavanje pješadijskih prepreka.

Prilikom realizacije priprema kao instruktori su angažovani pripadnici Vojnoobavještajnog bataljona i vojna lica iz drugih jedinica, koja su tokom prethodnih godina predstavljala OS BiH na ovom i sličnim vojnim takmičenjima. Po završetku priprema odabran je tim od ukupno sedam pripadnika koji će po četvrti put predstavljati OS BiH na ovom prestižnom vojnom takmičenju.

„Admiral Pitka Recon Challenge“ je jedno od najzahtjevnijih vojnih takmičenja koje se jednom godišnje održava u Estoniji. Takmičenje se sastoji od rješavanja različitih zadataka po dodijeljenom scenariju, te izbjegavanja snaga OPFOR-a, koje su raspoređene unutar zone kretanja. Ovogodišnje takmičenje bi trebalo biti održano u okrugu Viruma u Estoniji u periodu od 09. do 13. augusta 2022. godine.

8 FOTO GALERIJA