Vijesti

VD komandanta brTP OS BiH izvršio obilazak SKČ u Lisina, Kozara


U sklopu redovnih aktivnosti i Plana obilaska potčinjenih jedinica, od strane komandanta brTP OS BiH, dana 15.08.2022. godine, VD komandanta brigadir dr. Jasmin Čajić izvršio je obilazak i kontrolu stanja na SKČ (stacionarno komunikacijsko čvorište) Lisina.

Komandanta su dočekali pripadnici bataljona veze koji su se trenutno nalazili na izvršenju zadatka, te su ga informisali o stanju, aktivnostima, radu i problemima sa kojim se svakodnevno susreću.

Nakon informativnog brifinga, izvršen je obilazak lokacije i upoznavanje sa činjeničnim stanjem na SKČ kao i stanjem objekta u kojem radi i boravi osoblje koje opslužuje SKČ.

Analizom stanja i uslova na lokaciji, brigadir Čajić ih je informisao o ulozi i značaju SKČ za OS BiH, te im dao smjernice i uputstva za dalji rad. Uslijedilo je slikanje u prelijepom ambijentu koje nudi SKČ, nakon čega se komandant zahvalio komandiru smjene na  profesionalnom pristupu i izrazio zadovoljstvo sa prikazanim stanjem.

4 FOTO GALERIJA