Vijesti

Informisanje pripadnika brTP


Dana 24.08.2022. godine po planu rada komandanta održano je informisanje pripadnika brigade taktičke podrške raspoređenih na lokaciji kasarne “Rajlovac”.

Informisanju je prisustvovalo 260 v/l. Uvodnu riječ dao je PNŠ za CVS major Adnan Ahmedović koji je najavio i pozvao VD komandanta brigade brTP brigadira Jasmina Čajića da se obrati prisutnim.

Tema obraćanja komandanta bila je usmjerena na rezimeu realizacije  obaveza i zadataka u proteklom periodu, nadolazećim izazovima kako za brTP tako i za Oružane snage BiH, stavljajući akcenat na pripremu i ocjenjivanje deklarisanih jedinica, NEL-2 i RE-NEL2.

Također je naglašeno da se obrati pažnja na prava, obaveze i etički kodeks ponašanja pripadnika OS BiH, a vezano za političko djelovanje, odnosno predstojeće izbore 2022. godine. Nakon izvršenog informisanja pristupilo se dodjeli stimulativnih mjera za pripadnike brTP koji su svojim profesionalizmom i zalaganjem dali veliki doprinos razvoju OS BiH.

U sklopu navedenog pismeno je pohvaljeno 11 pripadnika od kojih su: OF2 Dženis Halilović (Vob), OR6 Slaviša Lazarević (Vob), OR5 Haris Ganić (Vob), OR3 Amel Mujkanović (vod veze brTP), OR2 Sinan Džeko (dem.bat.), OR3 Goran Batković (dem.bat.), OR2 Bojan Akrapović (dem. bat.), OR2 Semir Hidić (odj. za podršku brTP), OR2 Ivan Kolenda (bVP), OR2 Ismar Fejzović (bVP), OR2 Igor Lošić (bVP).

Nakon dodjele pismenih pohvala pripadnicima brTP, izvršeno je fotografisanje sa VD komandanta čime je i završeno informisanje.

4 FOTO GALERIJA