Vijesti

Smotre jedinica brTP za vježbu “Kombinovani napor 22“ i ispraćaj na GPO „Manjača“


U sklopu redovnih planskih aktivnosti, a povodom priprema za vježbu “Kombinovani napor 22”, ujedno i ocjenjivanje NEL-2, izvršene su završne aktivnosti, kontrola i ispraćaj deklarisanih jedinica brigade taktičke podrške na poligon OS BiH Manjača, gdje će se održati najvažnija vježba za OS BiH od osnivanja.

U vremenskom periodu od 13. do 16.09.2022. godine, komanda brTP na čelu sa VD Komandanta, brigadirom dr. Jasminom Čajićem, obišla je jedinicu bataljona veze na Palama, inžinjerijski bataljon u Derventi, te jedinice razmještene na lokaciji kasarne “Rajlovac” u Sarajevu, te tom prilikom izvršili smotru jedinica. Svi pripadnici brigade, u bataljonima su pokazali visok nivo profesionalnosti i spremnosti za realizaciju navedene vježbe.

Brigadir Jasmin Čajić je izrazio zadovoljstvo sa zatečenim stanjem u jedinicama, i na dosadašnjem izvršenju aktivnosti u pripremi za navedenu vježbu. 14.09.2022. u 08:00h prethodnica je upućena na zadatak, da bi glavnina snaga izvršila pokret 16.09.2022. godine, gdje je brigadir Jasmin Čajić još jednom poželio sreću svim učesnicima vježbe, te još jednom naglasio značaj vježbe, kako za OS BiH, tako i za državu Bosnu i Hercegovinu.

18 FOTO GALERIJA