Vijesti

Inžinjerijski radovi na SKČ “Svinjar” Prnjavor


U vremenskom periodu od 05. do 30. septembra 2022. godine pripadnici inžinjerijskog bataljona izvodili su inžinjerijske radove na sanaciji putne komunikacije ka SKČ “Svinjar” Prnjavor.

U sklopu gore navedenih radova angažovanjem inžinjerijske tehnike i ljudstva na lokaciji SKČ Svinjar”, izvršeno je mašinsko ravnanje (nivelisanje) postojeće trase puta u dužini od oko 7000 metara, iskop novih i pročišćavanje postojećih odvodnih kanala u dužini od oko 3000 m, kao i priprema, utovar, transport i ugradnja tamponskog materijala na dijelove trase putne komunikacije, koje zahtjevaju ugradnju istog u količini od 500 m3. Cilj ovih inžinjerijskih radova je bio sanacija prilaznog puta do SKČ SvinjarPrnjavor, radi stvaranja uslova za nesmetano izvršenje redovnih smjena personala kopnenim putem, kao i nesmetanog snabdjevanja materijalnim sredstvima navedenog čvorišta. Završetkom svoga angažovanja na ovom zadatku, pripadnici inžinjerijskog bataljona su još jedanput kao produkt svoga rada iza sebe ostaviti poboljšane uslove za život, rad i funkcionisanje OS BiH.

8 FOTO GALERIJA