Vijesti

Godišnja analiza obuke za 2022. godinu

S ciljem analize obuke u 2022. godini, 06.12.2022. godine u prostorijama komande Brigade taktičke podrške, održan je sastanak na kojem se brifiralo o obuci brTP u tekućoj godini, gdje se govorilo o realizovanim i najbitnijim aktivnostima kako za brTP tako i za OS BiH, na prvom mjestu o uspješno realizovanoj vježbi “Kombinovani napor 22”.

Sastanku su prisustvovali pripadnici komande brTP na čelu sa VD komandanta brTP brigadirom dr. Jasminom Čajićem, komandanti potčinjenih jedinica, predstavnici Zajedničkog štaba OS BiH i predstavnici Operativne komadne OS BiH na čelu sa generalmajorom Radovanom Ilićem. Nakon završene analize, prisutni su pozvani na zakusku koju su organizovali pripadnici komande brTP te se na taj način zahvalili gostima na posjeti.

5 FOTO GALERIJA