Vijesti

Posjeta deminerskom radilištu Aerodrom “ Željava” Bihać, od strane VD komandanta brTP dr. Jasmin Čajić


Na lokaciji aerodroma „Željava“ Bihać dana 21.03.2023. godine u posjeti deminerskom radilištu boravio je VD komandanta brTP dr. Jasmin Čajić.

Deminersko radilište „MSP aerodrom Željava, Bihać, USK” otvoreno je 13.03.2023. godine, a površine je 1987038 m². Na deminerskim radovima ovog radilišta pored pripadnika deminerskog bataljona OS BiH (vod za deminiranje vojnih objekata), angažovani su i pripadnici BH MAC-a, kao glavne institucije za aktivnosti deminiranja u Bosni i Hercegovini. Projekat deminiranja je planiran da se završi u roku od 18 mjeseci, nakon čega će ovo područje biti predano civilnim strukturama na korištenje. Deminerski bataljon OS BiH će svakodnevno angažovati svoje pripadnike na ovom radilištu, te nastavljati obavljati svoje zakonom propisane obaveze, koje za krajnji cilj imaju državu Bosnu i Hercegovinu bez mina.

3 FOTO GALERIJA