Vijesti

Realizacija kursa „Biološko oružje i toksikologija”


U vremenu od 13.03.–17.03.2023. godine na lokaciji kasarne „Car Lazar“ u Kruševcu, Republika Srbija, realizovan je međunarodni kurs „Biološko oružje i toksikologija“.

Tokom trajanja kursa obrađene su sljedeće teme: Mikrobiologija i epidemiologija, biološko oružje, zaštita biološkog oružija, biološki agensi, lična zaštitna oprema, biološka dekontaminacija, biološka detekcija i identifikacija te prva pomoć. Na kursu ispred čABHO/brTP OS BiH su učestvovali OR-3 Denis Nišić i OR-2 Saša Krajišnik. Učesnici kursa su prošli kako teorijski, tako i praktični dio vježbi i tema izvedenih u periodu kursa, te će nastojati stečena znanja prenijeti svojim kolegama u čABHO. Dana 17.03.2023. godine organizovana je dodjela certifikata i svečano zatvaranje kursa.

3 FOTO GALERIJA