Vijesti

Obuka vezista u BGLP

U vremenskom periodu od 13.03.2023. godine do 24.03.2023. godine na lokaciji kasarne „Rajlovac“ Sarajevo u prostorijama brTP održana je obuka pripadnika roda veze u Bataljonskoj grupi lahke pješadije. Obuku je realizovao bataljon veze, a cilj obuke je bio upoznati veziste u BGLP sa sredstvima i načinom rada deklarisanog voda veze koji je u sastavu bataljona veze. Svi polaznici su pokazali interesovanje i želju za radom, a isto tako instruktori na čelu sa OF3 Damirom Osmanovićem pokazali su visok stepen znanja, te je ova obuka prošla uspješno.

3 FOTO GALERIJA