Vijesti

Inspekcija specifiranog područja u Bosni i Hercegovini od strane Inspekcijskog tima Republike Turske


U prostorijama komande Brigade taktičke podrške, dana 23.05.2023. godine Načelnik štaba brTP, pukovnik Teodor Janjić je dočekao inspekcijski tim Republike Turske po pitanju subregionalne kontrole naoružanja, a u skladu sa Bečkim dokumentom 2011.

Inspekcijski tim su činili pukovnik Tarik Sumbul, narednik Engin Hasret i inspektor H. Ozgul Avci. Nakon dobrodošlice, u brifing sali komande brTP, održan je informativni brifing o brigadi taktičke podrške gdje je pukovnik Janjić prisutne upoznao sa obavezama, zadacima, te razmještajem jedinica brTP, a kasnije i odgovarao na pitanja koja su mu bila postavljena. U pratećoj ekipi ispred OS BiH nalazili su se brigadir Emsad Čičkušić, major Perica Kopanja i major Jakov Ljubanić. Nakon završenog brifinga, razmijenjeni su prigodni pokloni te se inspekcijski tim Republike Turske uputio ka kasarni “Kozara” u Banja Luci.

8 FOTO GALERIJA