Vijesti

Posjeta Stručnog tima za municiju iz Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u organizaciji Komande EUFOR-a


U prostorijama Centra za PMD i uništavanje NUS-a, dana 23.05.2023.godine, predstavnike UK i EUFOR-a, dočekali su Komandant Centra za PMD i uništavanje NUS-a OF4 Miodrag Janjić, Komandant Deminerskog bataljona br TP OF4 Ćazim Mahmić, Načelnik odjeljenja za obuku CPMD i NUS-a OF3 Željko Ivandić i komandir EOD tima OR7 Jonuzović Sead.

Cilj posjete je bio sagledavanje kapaciteta OS BiH za pripremu, organizaciju i realizaciju regionalnog kursa za obuku tehničara municije. Komandanti su članovima tima prezentovali informativne brifinge kroz koje su ih upoznali sa kapacitetima, načinom rada i organizacijsko formacijskom strukturom jedinica, a OR7 Jonuzović je iznio detaljnije informacije vezane za EOD kapacitete. Nakon brifinga su obišli raspoložive prostorije Centra i prostorije sa eksponatima, a posjeta je završena obilaskom Poligona za obuku deminera i EOD tehničara u kasarni “Rajlovac”. Posjetioci su bili zadovoljni viđenim, te će sve predočeno uzeti u razmatranje prilikom donošenja konačne odluke o realizaciji pomenutog kursa.

3 FOTO GALERIJA