Vijesti

Svečani završetak kursa za razvoj vođa – 15. klasa


Na lokaciji kasarne „Rajlovac“ održano je svečano zatvaranje 15. klase “ Kursa za razvoj vođa” koji se realizovao u periodu od 08.05.-02.06.2023. godine.

Kurs je uspješno završilo 43 polaznika među kojima je za najboljeg polaznika proglašen pripadnik Bataljona vojne policije OS BiH OR2 Admir Topalović.

Uvodno obraćanje polaznicima izvršio je Načelnik štaba brTP pukovnik Teodor Janjić koji je naglasio značaj ovog kursa obzirom da se radi o budućim vođama u OS BiH, u nadi da će usvojena nova znanja u budućnosti moći prenijeti u svoje jedinice i na svoje podređene. Na kraju obraćanja, pukovnik Janjić je čestitao svim pripadnicima na profesionalizmu tokom trajanja kursa, te se nakon toga pristupilo podjeli certifikata svim polaznicima kursa.

6 FOTO GALERIJA