Vijesti

EOD obuka pripadnika deminerskog bataljona brTP


U cilju realizacije događaja BH-J-005-23 iz Plana bilateralne vojne saradnje za 2023. godinu između Bundeswehr-a SR Njemačke i OS BiH u vremenskom periodu od 28.08.-08.09.2023. godine realizovana je EOD (Explosive Ordnance Disposal) obuka u Centru za EOD obuku Bundeswehra u Albkasarne, Stetten, SR Njemačka.

Na obuci je učestvovalo 10 pripadnika čete za NUS deminerskog bataljona/brTP OS BiH, a cilj obuke se prvenstveno ogledao u sticanju novih znanja iz oblasti EOD operacija, rad u multinacionalnom okruženju, razvijanje kompatibilnosti sa specijalnom EOD opremom Bundeswehra, podizanje borbene spremnosti i razvijanje trenutnih EOD kapaciteta OS BiH. Tokom realizacije navedene obuke, pripadnici čete za NUS su pokazali jako visok nivo profesionalizma i vojničkog ponašanja, nivo dosadašnje obučenosti i uvježbanosti u reakciji na improvizirane eksplozivne naprave i druge EOD incidente, pravilno i svrsishodno rukovanje sa specijalnom EOD opremom i alatima, visok stepen usklađenosti standarda OS BiH sa standardima NATO-a iz oblasti EOD i drugih operacija. Pored redovnih vojničkih zadataka, četa za NUS je u svom dosadašnjem radu pokazala izvanredne rezultate koji se ogledaju kroz otklanjanje opasnosti od municije i minsko eksplozivnih sredstava u Bosni i Hercegovini zaostalih iz proteklog rata kako na vojnim tako i na civilnim lokacijama (kroz asistenciju civilnim strukturama vlasti), učešću u međunarodnim operacijama podrške miru, uništavanju viškova nestabilnih eksplozivnih sredstava u BiH i višestrukoj realizaciji nacionalnih i internacionalnih vojnih vježbi u sklopu elementa EOD podrške. Ovakvi i slični vidovi obuke doprinose kontinuiranom razvijanju EOD kapaciteta OS BiH koji su od ranije prepoznati u širem regionu.

14 FOTO GALERIJA