Vojni portal

Posjeta delegacije OS SR Njemačke Deminerskom bataljonu brigade taktičke podrške


U skladu sa odobrenim Planom bilateralne vojne saradnje između MO Bosne i Hercegovine i MO SR Njemačke za 2019. godinu u dvodnevnoj posjeti Deminerskom bataljonu brigade taktičke podrške i Centru za PMD i uništavanje NUS-a boravila je delegacija OS SR Njemačke.

Posjeta njemačke delegacije, na čelu sa brigadirom Jochenom Gumprichom, upriličena je s ciljem da se gostima predstavi Deminerski bataljon – njegova oprema, mogućnosti i sposobnosti, te vođenje ekspertskih razgovora specijalista za NUS s obje strane.

Prvog dana posjete,  20.08.2019. godine, delegacija je boravila u prostorijama Centra za PMD i uništavanje NUS-a u kasarni OS BiH “Rajlovac”, gdje im je komandant Deminerskog bataljona pukovnik Nail Suljić prezentovao informativni brifing o deminerskim i EOD sposobnostima jedinice, a izvršni oficir čete za NUS brifing o EOD sposobnostima čete.

Drugi dan posjete delegacije OS SR Njemačke počeo je metodsko pokaznom vježbom "Reakcija EOD tima na IED", čime je predstavljena osposobljenost i uvježbanost jedinice koja je uvijek na visokom nivou. Aktivnost je nastavljena prezentovanjem EOD opreme (oprema za neutralisanje ubojnih sredstava) kojom raspolažu OS BiH, a potom su posjećena i dva poligona za obuku:  poligon za obuku EOD timova i poligon za obuku deminerskih pasa, koji se također nalaze u kasarni OS BiH “Rajlovac”.

Na kraju posjete učesnici su napravili jedan kratki rezime o stanju i potrebama obuke timova za EOD i načelno definisali sve što je neophodno za upućivanje jednog EOD tima na obuku u SR Njemačku.

4 FOTO GALERIJA