Vijesti

Realizacija prvostepenog ocjenjivanja topovskog voda 1.lab bPZO


U cilju ispunjavanja svih potrebnih uslova za realizaciju kvalifikacijskog bojevog gađanja iz protivavionskih topova 40 mm L/70 BOFORS, na poligonu Manjača, a shodno Godišnjem planu obuke za 2022. godinu, izvršeno je prvostepeno ocjenjivanje topovskog voda 1. lake artiljerijske baterije na lokaciji kasarne „Rajlovac OS BiH“ od strane predstavnika iz brZSiPZO.

Prvostepeno ocjenjivanje je obuhvatilo pregled tehničke dokumentacije sredstava PZO koja će se koristiti za gađanje i pismeno testiranje personala planiranog za realizaciju gore navedene aktivnosti.

Navedenom ocjenjivanju je prethodila stručno-specijalistička obuka.

Aktivnost je uspješno realizovana.

4 FOTO GALERIJA