Vijesti

Brigada ZS i PZO provodi aktivnosti na zanavljanju deficitarnog letačkog kadra


Nakon završetka letačke obuke u civilnoj školi letenja u Bosni i Hercegovini i sticanja dozvole PPL (A), mladi piloti OS BiH su uspješno završili teoretsku obuku i počeli sa praktičnom letačkom obukom na helikopteru UH-1H koji se nalazi u operativnoj upotrebi br ZS i PZO. Prvi let sa tri mlada pilota realizovan je 25.05.2023. godine u 2.HS, na letjelištu Rajlovac i trening zonama OS BiH.

Radi se o jedinstvenom projektu školovanja pilota OS BiH uz angažman domačih civilnih i vojnih kapaciteta, angažujući certificirane organizacije za osposobljavanje letačkog osoblja. Mlade plote očekuje izazovan period koji se sastoji od kvalifikacijske i misijske obuke u trajanju od 90 letačkih sati, nakon čega počinje njihov profesionalni letački angažman u helikopterskim jedinicama br ZS i PZO. Instruktori letenja, pripadnici 2.HS, ističu kako je pred njima izazovan i zahtjevan zadatak te da će se pridržavati svih propisanih procedura i standarda vezanih za izvršenje letačke obuke. U narednom periodu očekuje se početak letačke obuke tri mlada pilota iz sastava 1.HS br ZS i PZO.

2 FOTO GALERIJA