O OK OS BiH

Zadaci


 

  • Učešće u operacijama kolektivne bezbjednosti.
  • Pružanje vojne odbrane BiH i njenim državljanima u slučaju napada.
  • Pomoć civilnim organima u reagovanju na prirodne i druge katastrofe i nesreće.
  • Protivminske aktivnosti i uništenja naoružanja, MiMES-a i NUS-a.