O OK OS BiH

Zadaci

ZADACI OK OS BiH

- Učešće u operacijama kolektivne sigurnosti, u operacijama za podršku miru i samoodbrani, uključujući i borbu protiv terorizma.

- Pružanje vojne odbrane Bosni i Hercegovini i njenim državljanima u slučaju napada.

- Učešće u operacijama pomoći civilnim organima u reagovanju na prirodne i druge katastrofe i nesreće.

- Učešće u operacijama protivminskog djelovanja u Bosni i Hercegovini.

- Učešće u ispunjavanju međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.