O OK OS BiH

Historijat

HISTORIJAT

Reformom sistema odbrane u BiH u periodu od 2002 do 2004. godine otpočeo je period tranzicije postojećih entitetskih vojnih formacija Vojske Republike Srpske i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine u zajedničke oružane snage.

Operativna komanda formirana je 01.07.2004. godine, a dinamika popune OK OS BiH nastavljena je u skladu sa donošenjem zakonskih i podzakonskih akata u periodu od 2004-2006.godine.

Donošenjem Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine decembra 2005. godine formirane su Oružane snage Bosne i Hercegovine.

Predsjedničkom odlukom o veličini, strukturi i lokacijama OS BiH u julu 2006. godine definisano je da Operativna komanda OS BiH bude razmještena u kampu Butmir.

Za prvog komandanta OK OS BiH imenovan je generalmajor Vojske FBiH Vlado Džoić i imao je čin OS BiH generalmajora.

Drugi komandant OK OS BiH bio je generalmajor Anto Jeleč, koga je na dužnosti zamjenuo treći komandant OK OS BiH brigadni general Ivica Jerkić.

Za četvrtog komandanta OK OS BiH imenovan je generalmajor Dragan Vuković.

Za petog komandanta OK OS BiH imenovan je brigadni general Radovan Ilić, koji je nakon postavljenja 2018. godine unapređen je u čin general-majora.

Generalmajor Radovan Ilić trenutno obavlja dužnost komandanta OK OS BiH.