Komandant Operativne komande OS BiH

generalmajor Mirzet Lubenović

LIČNI PODACI

Datum i mjesto rođenja: 13.06.1969. godine, Prnjavor

Bračni status: oženjen

Postavljen na dužnost: komandant OK OS  BiH

Lični čin: generalmajor

Formacijski čin: generalmajor

 

OBRAZOVANjE/EDUKACIJA

1988 - Srednja vojna škola KoV – smjer OMJ , SSS

1991 - Vojna akademija KoV- smjer OMJ, Oficir OMJ, VSS

2011 - Postdiplomski studij - Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu –  odsjek bezbjednosne i mirovne studije, ima zvanje magistra

2019  - Ratna škola „Ban Josip Jelačić“ , HVU u Zagrebu, Republika Hrvatska

 

ZAVRŠENI SEMINARI, KURSEVI i dr.

1997 - Obuka za instruktora ( MPRI), BiH.

1998 - Kurs komandanta oklopnih bataljona, R Turska.

2001-Komandno štabni kurs ( MPRI), BiH.

2005 - Kurs engleskog jezika, BiH.

2006 -Organizacija i uspostavljanje rada u ministarstvu odbrane, BiH i SAD.

2007 -Seminar za više oficire, BiH.

2008 - Kurs mobilizacija rezervnih snaga, BiH.

2010 -Seminar „Legal Aspects of Combating terrorism - ROE/RUF Afghanistan Bosnia – Herzegovina“, BiH.

2011 - Seminar izrada pravilnika i pravnih propisa za sistem pukova OS BiH, BiH.

2018 - Strategic Leadership Programme (SLP) / Program strateškog liderstva, BiH.

2019 - Recognizing and Facing Emerging Hybrid and Cyber Security Challenges - Making Critical Infrastructure Resilient (Prepoznavanje i suočavanje sa novim izazovima hibrida i sajber bezbjednosti - stvaranje otpornosti na kritičnu infrastrukturu), R Hrvatska.

 

KRETANjE KROZ SLUŽBU

1996.-2000. -komandant bataljona / VF BiH.

2000.-2002. -načelnik odjeljenja za operacije i obuku u brigadi / VF BiH.

2002.-2004. -načelnik štaba i zastupnik na dužnosti komandanta brigade / VF BiH.

2004.-2006. -komandant pješadijske brigade / 2.div VF BiH.

2007.-2011. -komandant 1/5. pješadijske brigade OS BiH.

2011.-2015. -načelnik odsjeka za operacije u  Operativnoj komandi OS BiH.

2015.-2016. -načelnik odjeljenja za logistiku u  Operativnoj komandi OS BiH.

2016.-2018. -komandant 2. pješadijskog (rendžerskog) puka  OS BiH.

2018.-2021. -komandant brigade taktičke podrške OS BiH.

2021.-2024. – vršilac dužnosti zamjenika komandanta OK OS BiH za operacije

2024- imenovan za komandanta OK OS BiH

 

UNAPREĐENjE/NAPREDOVANjE U SLUŽBI

1988 - vodnik

1991 - potporučnik

1994 - nadkapetan

1996 - major (vanredno)

1999 – pukovnik (vanredno)

2012 -  brigadir

2023 – brigadni general

2024 - generalmajor