Vijesti

Operativnu komandu OS BiH posjetio Vojni ataše Republike Austrije


Komandant Operativne komande OS BiH generalmajor Radovan Ilić 18.02.2022. godine u Kampu Butmir primio je u posjetu Vojnog atašea Republike Austrije u BiH brigadira Ericha Simburgera.

Vojni ataše Republike Austrije informisao je Komandanta OK OS BiH o školovanju kadeta iz BiH na Terezijanskoj Vojnoj Akademiji u Republici Austriji i njihovom budućem stažiranju u jedinicama Operativne komande OS BiH. Brigadir Simburger je, takođe, izrazio spremnost Ministarstva odbrane Republike Austrije u pružanju pomoći na razvijanju sposobnosti OS BiH u izvođenju borbenih dejstava na brdsko – planinskom terenu.

General Ilić je iznio prijedlog buduće saradnje u oblastima organizacije, pripreme i realizacije obuke izviđačkih jedinica. Na kraju susreta, komandant Operativne komande OS BiH je izrazio zahvalnost OS Austrije na pruženoj podršci OS BiH, a brigadiru Simburgeru na ličnom angažmanu.

3 FOTO GALERIJA