Vijesti

Komandant Operativne komande OS BiH održao sastanak sa nosiocima izrade projekata modernizacije OS BiH iz fondova Europske unije


Sastanak sa nosiocima izrade projekata modernizacije OS BiH kroz finansijski program ,,The European Peace Facility,, održan je 02.03.2022.godine, u Operativnoj komandi OS BiH u kampu Butmir.

Sastanku su prisustvovali komandant OK OS BiH generalmajor Radovan Ilić, zamjenik komandanta OK OS BiH za resurse brigadni general Tomo Kolenda, VD zamjenika komandanta OK OS BiH za operacije brigadir Mirzet Lubenović, predstavnici jedinica OK OS BiH - nosilaca projekata modernizacije OS BiH i predstavnici Odjelјenja za operacije i obuku OK OS BiH.

Operativna komanda OS BiH je nosilac sedam projekata za modernizaciju OS BiH iz fondova Europske Unije i to u oblastima zračnih snaga i protuzračne odbrane, inžinjerije, ABHO te unapređenja sposobnosti za život i rad u terenskim uslovima. Predstavnici jedinica – nosilaca projekata modernizacije OS BiH su prezentovali konkretne prijedloge za poveđanje sposobnosti OS BiH. U završnom obraćanju, general Ilić se zahvalio nosiocima izrade projekata na uloženom trudu i sadržajnim prezentacijama, te predstavio zaklјučke sastanka sa prijedlozima koji će, u redovnoj proceduri, biti upućeni prema Zajedničkom štabu OS BiH.

5 FOTO GALERIJA