Vijesti

Postrojavanje Operativne komande OS BiH povodom Dana OS BiH


U sklopu aktivnosti obilježavanja 1. decembra – Dana Oružanih snaga BiH i 17. godišnjice od formiranja Oružanih snaga BiH, u kampu Butmir, 28.11.2022. godine, izvršeno je svečano postrojavanje pripadnika Operativne komande OS BiH.

Komandant OK OS BiH generalmajor Radovan Ilić u svom obraćanju kratko se osvrnuo na proteklu godinu i značajne aktivnosti koje su realizovane. Posebno je naglasio doprinos pripadnika OK OS BiH i postignute rezultate u izvršavanju dodelјenih misija pripadnika OS BiH u skladu sa Listom osnovnih zadataka misije.

Takođe, tom prilikom je istakao aktivnosti pripadnika OK OS BiH koje su povezane sa vježbom „Kombinovani napor 22“, kom prilikom je realizovano i vanjsko ocjenjivanje Batalјonske grupe lake pješadije  po Konceptu operativnih sposobnosti (OCC&EF). Na kraju se osvrnuo na deminerske i inžinjerijske radove koji su svojim aktivnostima upotpunili široku lepezu zadataka pripadnika OS BiH u izvršavanju zakonom dodjelјenih misija.

Ovom prilikom pred pripadnicima OK OS BiH, pročitane su stimulativne mjere za pripadnike OK OS BiH povodom 1. decembra, Dana Oružanih snaga Bosne i Hercegovine  i povodom uspješne realizacije vježbe „Kombinovani napor 22“.

5 FOTO GALERIJA