Vijesti

Redovni sastanak komandanata EUFOR-a i Operativne komande OS BiH


Komandant OK OS BiH generalmajor Radovan Ilić 07.12.2022 u Kampu Butmir realizovao je redovni sastanak sa komandantom EUFOR-a generalmajorom Wessely Anton-om.

Komandant OK OS BiH general Ilić je upoznao generala Wessely-a sa aktivvnostima pripadnika OK OS BiH u proteklom periodu, tekućim aktivnostima i narednim zadacima i izazovima koji se postavlјaju pred pripadnike OK OS BiH. Takođe, ovom prilikom general Ilić je informisao komandanta EUFOR-a sa problemima u vezi smještaja pripadnika OK OS BiH u kampu Butmir. Sastanku su prisustvovali lični pomoćnik komandanta EUFOR-a pukovnik Konstantin Oberleitner, prevodilac gospođa Snježana Golјanin i major Predrag Obrenović lični pomoćnik komandanta OK OS BiH.

Komandant EUFOR-a general Wessely se zahvalio generalu Iliću na pozivu i pruženim informacijama, te naglasio da će EUFOR nastaviti sa pružanjem pomoći pripadnicima Oružanim snagama BiH u narednom periodu. Komandanti EUFOR-a i Operativne komande OS BiH su izrazili zadovostvo ostvarenim nivoom saradnje i nastavkom iste u periodu koji slijedi.