Vijesti

Održana analiza obuke Operativne komande OS BiH za 2022.godinu


Analiza obuke Operativne komande OS BiH za 2022. godinu održana je 24.01.2023.godine, u kampu Butmir. Analizi su prisustvovali komandant OK OS BiH generalmajor Radovan Ilić, VD zamjenika komandanta OK OS BiH za operacije brigadir Mirzet Lubenović, komandanti brigada OK OS BiH, predstavnici Zajedničkog štaba OS BiH na čelu sa brigadirom Josipom Brajkovićem, predstavnici Komande za podršku OS BiH na čelu sa brigadirom Hajrom Palićem, predstavnici EUFOR-a, Načelnici organizacionih cjelina OK OS BiH i glavni podoficiri ZŠ OS BiH i potčinjenih jedinica.

Analizu obuke OK OS BiH za 2022. godinu otvorio je komandant Operativne komande OS BiH generalmajor Radovan Ilić, dajući osnovne smjernice za realizaciju godišnje analize. Komandanti brigada i predstavnici OK OS BiH su u svojim izlaganjima, predstavili najvažnije događaje obuke u toku 2022.godine sa posebnim osvrtom na dostignute nivoe osposoblјenosti i izazove koji su pratili proces obuke komandi i jedinica. Proces obuke i edukacije realizovan je kroz pripremu i realizaciju vježbi komandi i jedinica OK OS BiH. U završnom obraćanju, general Ilić je predstavio zaklјučke analize obuke OK OS BiH za 2022.godinu izražavajući zadovolјstvo sa postignutim rezultatima obuke.

Komandant OK OS BiH je naglasio potrebu intenziviranja učešća u međunarodnim vježbama i saradnju po pitanjima obuke sa stranim oružanim snagama ali i individualnog profesionalnog usavršavanja. Prioriteti obuke u 2023.godini će biti na dostizanju novih i održavanju postojećih nivoa osposoblјenosti komandi i jedinica OK OS BiH formacijskog i privremenog sastava za eventualno učešće u operacijama podrške miru i izvođenju operacija u zemlјi u skladu sa Zakonom o odbrani.

5 FOTO GALERIJA