Vijesti

Prisustvo Komandanta OK OS BiH Danu visokih zvanica (DVD) na multinacionalnoj vježbi „WINTER 23“ u Republici Turskoj


U periodu od 31.1.2023. godine do 3.2.2023. godine tim OS BiH na čelu sa Komandantom OK OS BiH generalmajorom Radovanom Ilićem je boravio u Republici Turskoj u povodu realizacije Dana visokih zvanica (DVD) za multinacionalnu vježbu „WINTER 23“.

Tim OS BiH dana 31.1.2023. godine sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo je ispratila delegacija Ambasade Republike Turske u BiH na čelu sa Izaslanikom odbrane Republike Turske (Vojni ataše) brigadirom Mustafom S. Tatarom.

Tokom boravka u Republici Turskoj, tim OS BiH je nebrojeno puta dobijao pohvale za profesionalan odnos i angažovanje pripadnika izviđačkog voda iz sastava 4.pbr tokom realizacije priprema, kao i same realizacije vježbe. Navedena jedinica je tokom vježbe bila angažovana u ulozi OPFOR-a.