Vijesti

Službena posjeta Komandanta OK OS BiH 2.pješadijskom (rendžerskom) puku OS BiH


Komandant OK OS BiH general-major Radovan Ilić dana 13.2.2023. godine posjetio je odjelenje 2. pješadijskog (rendžerskog) puka OS BiH, koje je smješteno u kasarni „Adil Bešić“ Bihać.

Prijem Komandanta OK OS BiH general-majora Radovana Ilića izvršili su Komandant 5.pbr brigadir Emir Kliko i Komandant 2.pješadijskog (rendžerskog) puka brigadir Nermin Hasić.

Brigadir Nermin Hasić upoznao je general-majora Radovana Ilića sa stepenom realizacije pukovskih aktivnosti u 2022. godini, kao i sa planiranim aktivnostima 2.pješadijskog (rendžerskog) puka u 2023. godini. 

2 FOTO GALERIJA