Vijesti

Posjeta komandanta Operativnih snaga EUFOR-a u misiji Altea Operativnoj komandi OS BiH


Komandant OK OS BiH generalmajorom Radovan Ilić sa saradnicima dana 16.3.2023. godine u kampu „Butmir“ primio je u posjetu komandanta Operativnih snaga EUFOR-a u misiji Altea, ujedno zamjenika komandanta savezničkih snaga u Evropi generalpukovnika Huberta Kotoroa i komandanta EUFOR-a general-majora Helmuta Habermajera sa saradnicima.

Generalmajor Radovan Ilić se zahvalio general-pukovnika Hubertu Kotorou na posjeti, te u nastavku susreta predstavio mu misiju, organizacijsko-formacijsku strukturu OK OS BiH, trenutne i naredne aktivnosti komandi i jedinica OK OS BiH..

Tokom susreta vođeni su razgovori o dosadašnjoj saradnji OK OS BiH i EUFOR-a, a saradnju su ocijenili kao izuzetan doprinos razvoju OS BiH.

General-pukovnik Kotoro se zahvalio general-majoru Iliću na gostoprimstvu i prezentovanim informacijama, te istakao da će EUFOR kroz misiju Altea i dalje nastaviti da pruža pomoć OS BiH u procesu obuke jedinica i izgradnji sposobnosti. 

4 FOTO GALERIJA