Vijesti

Izviđanje lokaliteta izvođenja godišnje analize izvedenih protivminskih akcija pripadnika OS BiH za 2022. godinu


Komandant Operativne komande OS BiH, generalmajor Radovan Ilić je 20.03.2023.godine sa pripadnicima OK OS BiH, ZŠ OS BiH, KP OS BiH i lokalne zajednice izvršio izviđanje lokaliteta Balkana na području opštine Mrkonjić Grad, na kom je planirano da se se realizuje 04.04.2023.godine godišnja analize izvedenih protivminskih akcija pripadnika OS BiH za 2022. godinu.

Komandant OK OS BiH generalmajor Radovan Ilić izvršio je izviđanje iz vazduha lokaliteta Balkana, na kom je planirana da se realizuje godišnja analize izvedenih protivminskih akcija pripadnika OS BiH za 2022. godinu, a u koordinaciji sa predstavnicima Centra za uklanjanje mina-MAK BiH i obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv mina.

Nakon realizovanog izviđanja iz vazduha general Ilić je sa timom starješina iz OK OS BiH, te predstavnicima ZŠ OS BiH, KP OS BiH i opštine Mrkonjić Grad (Republika Srpska) realizovao kopneno izviđanje lokaliteta Balkana za potrebe pripreme i realizacije predmetne aktivnosti koja je planirana da se realizuje 04.04.2023.godini.

Ovom prilikom usaglašeni su svi detalji u vezi obaveza svih učesnika predhodno navedenih aktivnosti, u cilju potpune i pravovremene pripreme iste, obzirom na značaj učešća pripadnika OS BiH u procesu uklanjanja mina u BiH.

2 FOTO GALERIJA