Vijesti

Godišnja analiza protivminskih akcija (PMA) za 2022. godinu


Operativna komanda OS BiH je dana 26. aprila 2023. godine, na platou Balkana, opština Mrkonjić Grad, predstavila Godišnju analizu protivminskih akcija (PMA) OS BiH za 2022. godinu.

Analizi izvedenih protivminskih akcija (PMA) OS BiH za 2022. godinu su prisustvovali zamjenik MO BiH za upravljanje resursima gospodin Goganović Aleksandar, zamjenik NZŠ za operacije generalmajor Jerkić Ivica, predstavnici Parlamentarne skupštine i Savjeta ministara, diplomatski i vojno diplomatski predstavnici akreditovani u BiH, predstavnici međunarodne zajednice u BiH, predstavnici deminerskih organizacija u BiH, kao i predstavnici komandi i jedinica OS BiH i civilnih struktura vlasti.

Komandant OK OS BiH, generalmajor Radovan Ilić se u svom obraćanju zahvalio gostima na prisustvu, te istakao da su demineri OS BiH u 2022. godini nastavili sa radom, angažovanjem svojih deminerskih timova na terenu i tom prilikom postigli zapažene rezultate. 

Prilikom iznošenja analize izvedenih protivminskih akcija (PMA) OS BiH za 2022. godinu, vršilac dužnosti Zamjenika komandanta OK OS BiH za operacije, brigadir Mirzet Lubenović, posebnu pažnju je skrenuo na postignute rezultate deminerskih kapaciteta OS BiH u procesu humanitarnog deminiranja.

Pripadnici deminerskog bataljona su prisutnim zvanicama i gostima ovom prilikom prikazali metodsko pokaznu vježbu medicinske evakuacije zračnim putem u koordinaciji sa pripadnicima 1.hs/brZS i PZO. Učenicima osnovnih škola iz Mrkonjić Grada prikazani su sredstva i oprema deminera kojima se realizuju operacije humanitarnog deminiranja.

Načelnik opštine Mrkonjić Grad gospodin Dragan Vođević zahvalio se pripadnicima OS BiH za ukazano povjerenje za izbor opštine Mrkonjić Grad u cilju realizacije jedne ovako bitne aktivnosti OS BiH. 

14 FOTO GALERIJA