Vijesti

Ministar odbrane Zukan Helez u radnoj posjeti Operativnoj komandi OS BiH


Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez, sa saradnicima, posjetio je 10.05.2023. godine u kampu Butmir Operativnu komandu OS BiH gdje je realizovao radni sastanak sa komandantom OK OS BiH generalmajorom Radovanom Ilićem, njegovim zamjenikom za operacije brigadirom Mirzetom Lubenovićem i načelnicima odjeljenja u OK OS BiH.

Komandant OK OS BiH general Ilić poželio MO BiH dobrodošlicu i predstavio mu misiju, organizacijsko-formacijsku strukturu i zadatke OK OS BiH. U daljem toku sastanka MO BiH su prezentovane ključne aktivnosti koje realizuju pripadnici komande i jedinica OK OS BiH, trenutno stanje kao i izazovi i poteškoće sa kojima se susreću pripadnici OK OS BiH prilikom izvršavanja postavljenih misija i zadataka u zemlji i inostranstvu.

Ministar Helez, ovom prilikom upoznat je sa stanjem u komandi i jedinicama OK OS BiH, stanjem popune personalom i ključnim događajima obuke i vježbama koje realizuju pripadnici OK OS BiH. Takođe, Ministar Helez informisan je o dostignutim standardima operativnih i funkcionalnih sposobnosti komandi i jedinica OK OS BiH, stepenu interoperabilnosti i kompatibilnosti deklarisanih jedinica po konceptu Operativnih sposobnosti.

Ovo je bila prilika da se Ministar Helez upozna i sa uspješnijim poljem djelovanja pripadnika OS BiH, među kojima je istaknuto učešće pripadnika OS BiH u pružanju pomoći civilnim strukturama u slučaju prirodnih katastrofa i drugih nesreća, procesu humanitarnog deminiranja, učešću pripadnika OS BiH u mirovnim misijama, te rješavanju viškova naoružanja, MiMES-a.

Posebno su naglašeni izazovi i poteškoće sa kojima se pripadnici OK OS BiH susreću prilikom izvršavanja postavljenih zadataka, među kojima je posebno naglašeno pitanje stanja popune personalom i potreba njegovog zanavljanja, te pitanje osiguranja financijskih sredstava  u cilju modernizacije sredstava i opreme pripadnika OS BiH za uspješno izvršavanje misija i zadataka u savremenom okruženju, kako u zemlji tako i inostranstvu,kao i na nizu drugih problema po svim segmentima funkcionisanja OS.

Ministar Helez, se zahvalio generalu Iliću na dobrodošlici i prezentovanom brifingu, iskazao je punu podršku aktivnostima koje provode komanda i jedinice OK OS BiH i obećao pomoć u rješavanju izazova i poteškoća u radu.

6 FOTO GALERIJA