Vijesti

Izaslanik odbrane Republike Srbije posjetio Operativnu komandu OS BiH


Komandant Operativne komande OS BiH generalmajor Radovan Ilić, 20.06.2023. godine, primio je u posjetu izaslanika odbrane Republike Srbije u Bosni i Hercegovini pukovnika Nešić Sašu.

Generalmajor Radovan Ilić upriličio je sastanak sa izaslanikom odbrane Republike Srbije u Bosni i Hercegovini pukovnikom Nešićem, u povodu odlaska u Republiku Srbiju da prisistvuje Danu visokih zvanica u okviru vježbe „Platinasti vuk 23“ koja se realizuje u Bazi „Jug“ u Bujanovcu. Tokom susreta, sagovornici su razmjenili informacije o dosadašnjoj saradnji OS BiH i Vojske Srbije sa težištem na zajedničkim vježbama i ostalim aktivnostima iz domena obuke. General Ilić je istakao oblasti u kojima se saradnja naročito ističe kao što su vojna edukacija i školovanje pripadnika OS BiH u vojnim ustanovama u Republici Srbiji.

Izaslanik odbrane Republike Srbije pukovnik Nešić je izrazio nadu da će se uspješna saradnja nastaviti i unaprijediti u narednom periodu. Sagovornici su razmjenuli prigodne poklone i zaključili sastanak sa osvrtom na težišne aktivnosti u 2023. godini u kojima učestvuju pripadnici OS BiH i Vojske Srbije.