Vijesti

Zamjenik komandanta OK OS BiH za operacije, prisustvovao 30. konferenciji komandanata kopnenih snaga evropskih zemalja, SAD i Kanade


Zamjenik komandanta OK OS BiH za operacije brigadni general Tomo Kolenda, od 21. do 23.06.2023. godine, prisustvovao je 30. godišnjoj konferenciji komandanata kopnenih snaga evropskih zemalja, SAD i Kanade koja je održana u Garmisch-Paternkirchenu, Njemačka.

Konferencija komandanata kopnenih snaga evropskih zemalja, SAD  i Kanade bila je prilika da partneri razumiju da regionalni sukob ima globalne implikacije i pružila je priliku za iskrene razgovore među partnerima u potrazi za zajedničkim izazovima.

Pored SAD, među prisutnima su bila i 33 načelnika štaba ili komandanta kopnenih snaga iz Albanije, Jermenije, Belgije, Bugarske, Kanade, Hrvatske, Danske, Estonije, Finske, Francuske, Nemačke, Grčke, Mađarske, Italije, Kosova, Letonije, Litvanije, Crne Gore, Holandije, Severne Makedonije, Norveške, Poljske, Portugala, Rumunije, Slovačke, Slovenije, Španije, Švedske, Švajcarske, Turske, Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva, kao i predstavnici Austrije, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Irske, Moldavije i NATO-a.

Na marginama satanka general Kolenda sastao se sa Načelnikom štaba kopnenih snaga OS SAD generalom James McConville-om,te načelnicima kopnenih snaga zemalja iz regije.