Vijesti

Ispraćaj Jedinice privremenog sastava Oružanih snaga BiH za pružanje pomoći poplavljenim područjima u Republici Sloveniji


Predhodnih dana preduzete su adekvatne mjere, radnje i postupci i pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine se u skladu sa Odlukom predsjedništva upućuju 11.08.2023. godine na ugrožena područja u Republici Sloveniji.

Postrojavanje pripadnika OS BiH i ispraćaj Jedinice privremenog sastava OS BiH organizovan je u kasarni „Kozara“ u Banjaluci, dana 11.08.2023. godine u 11.00 časova, a ispraćaju su prisustvovali zamjenik MO BiH za upravljanje resursima gospodin Aleksandar Goganović, zamjenik NZŠ OS BiH za operacije general major Ivica Jerkić i komandant OK OS BiH  general major Radovan Ilić sa saradnicima iz OK OS BiH.

Na osnovu Zaključka Predsjedništva BiH za angažovanje resursa OS BiH za potrebe pružanja pomoći civilnim strukturama u reagovanju na prirodnu nesreću, pripadnici OS BiH izvršili su odabir personala i materijalnih resursa adekvatnih za pružanje pomoći u poplavljenim područjima R.Slovenije.

U skladu sa raspoloživim kapacitetima OS BiH su angažovale Jedinicu privremenog sastava, koja ima deset pripadnika iz sastava inžinjerijskog bataljona i adekvatnu mehanizaciju (Dozer, kopač, 2 vučna voza inžinjerijskih mašina i motorno vozilo za prevoz). Pripadnici inžinjerijskog bataljona su dobro uvježbani za ovakve situacije.

Jedinica privremenog sastava OS BiH je za vrijeme angažovanja na ugroženom području pod operativnom kontrolom nadležne komande OS Republike Slovenije i zadatke izvršavaju sa pripadnicima  OS R. Slovenije.

Misija pripadnika Oružanih snaga BiH će biti pružanje podrške strukturama vlasti Republike Slovenije u reagovanju na prirodnu nepogodu i otklanjanju posljedica, a djelovaće u zoni angažovanja sa pripadnicima OS R. Slovenije.

10 FOTO GALERIJA