Vijesti

Angažovanje pripadnika OS BiH u humanitarnoj misiji pružanja pomoći civilnim strukturama u Republici Sloveniji prilikom otklanjanja posledica od poplava


Jedinica privremenog sastava OS BiH, upućena Odlukom nadležnih institucija u BiH u humanitarnu misiju pružanja pomoći civilnim strukturama u Republici Sloveniji od 11.08.2023. godine, razmještena je u rejonu općine Prevalje, u Koruškoj regiji.

Naime, Jedinicu privremenog sastava OS BiH (JPS OS BiH) čini 10  pripadnika OS BiH iz sastava inžinjerijskog bataljona/brTP/OK OS BiH i glavne logističke baze/KL/KP OS BiH. JPS OS BiH opremljena je inžinjerijskim mašinama koje su angažovane na otklanjanju posledica uzrokovanih obilnim padavinama u proteklom periodu na teritoriji R. Slovenije. Angažovani pripadnici OS BiH predvođeni poručnikom Avram Nemanjom, svojim bogatim iskustvom iz proteklog perioda sa sigurnošću će doprinjeti kvalitetnom saniranju posledica poplava u rejonu angažovanja i normalizaciji stanja u ugroženom području.

Jedinica privremenog sastava OS BiH po dolasku na teritoriju R. Slovenije raspoređena je u opštini Prevalje, u Koruškoj regiji na granici sa Republikom Austrijom. Naredni dan 12.08.2023. godine pripadnici JPS OS biH iskoristili su za inžinjerijska izviđanja i izradu planova rada za naredni period. Izvršili su pripremu mehanizacije za izvršavanje dodjeljene misije. Konkretan zadatak JPS OS BiH je sanacija korita rijeke Meže, koja se u mjestu Mrežice izlila iz korita i njeno vraćanje u prvobitni tok.

Slijedećeg dana 13.08.2023. godine pripadnici JPS OS BiH u punom kapacitetu  vršili su uređenje korita rijeke Meže u mjestu Poljana. Predstavnici Slovenske vojske i organa vlasti prezadovoljni su realizacijom postavljenih zadataka od strane pripadnika JPS OS BiH, obzirom da su im učinci u sanaciji terena znatno iznad očekivanih. U jednom danu pripadnici JPS OS BiH izvršili su uređenje 200m korita rijeke Meže i ugradili 1500 m3 materijala.

Narednih dana JPS OS BiH nastavlja aktivnosti u rejonu angažovanja. Naša su očekivanja da će vremenske prilike ići na ruku angažovanim na sanaciji poplava u R. Sloveniji, i da će rezultati angažovanih pripadnika OS BiH u narednom periodu biti još bolji. U humanitarnu misiju OS BiH uputile su najobučenije pripadnike, koji su spremni da reaguju u svakoj prilici na sve izazove koji se postave ispred njih.

6 FOTO GALERIJA