Vijesti

Saradnja Jedinice privremenog sastava OS BiH i zvaničnih predstavnika lokalne zajednice, u humanitarnoj misiji u Republici Sloveniji


Jedinica privremenog sastava OS BiH u humanitarnoj misiji pružanja pomoći civilnim strukturama u Republici Sloveniji u periodu od 21. do 27.08.2023. godine, ojačana je inžinjerijskom mehanizacijom i u širem rejonu opštine Prevalje angažovana na zadacima sanacije i regulisanju korita rijeke Meže.

Da su jedinica za respekt i ovaj put su skrenuli pažnju na svoje aktivnosti, angažovani pripadnici OS BiH u sastavu Jedinice privremenog sastava OS BiH (JPS OS BiH). Izvođenjem inžinjerijskih radova na zadacima sanacije i regulisanju korita rijeke Meže, zadobili su povjerenje predstavnika lokalne zajednice i ostalih učesnicika humanitarne operacije sprečavanja, otklanjanja, ublažavanja i saniranja posljedica poplava u ugroženo području. Svoje aktivnosti u predhodnom periodu nastavili su znatno ojačani inžinjerijskom mehanizacijom, obzirom da su im zvaničnici lokalne zajednice povjerili na upotrebu 2 kopača, viljuškar i kamion samoistovarivač, čime su povećali svoju produktivnost.

U rejonu angažovanja u predhodnom periodu došlo je do pogoršanjaa vremenskih prilika. Naime, lijevo od rejona angažovanja kontigenta OS BiH, angažovani su bili pripadnici drugih kontigenata učesnika humanitarne operacije. Međutim, predstvanici Vode Slovenije Drava-Ptuj, koji imaju koncesiju za upravljanje rijekom Mežom izvršili su nadzor izvršenih radova i nisu bili zadovoljni kvalitetom radova. Predstavnici civilnih struktura pristupili su hitnom otklanjanju uočenih nedostataka i preko nadležne komande Oružanih snaga R.Slovenije tražili su angažovanje kontigenta OS BiH za završetak radova. U skladu sa pravilima upotrebe u pomenutoj humanitarnoj operaciji u ugroženo području, angažovan je kontigen OS BiH, a aktivnosti su pravovremeno završene na obostrano zadovoljstvo.

Da bi angažovani personal kontigenta OS BiH predahnuo, potrudili su se prije svega Nj.E. Ambasador R.Slovenije u Bosni i Hercegovini gospodin Sedar Damjan, Zamjenik gradonačelnika opštine Ravne na Koroške gospodin Erjavec Andrej i Direktor civilne zaštite istoimene opštine gospodin Kaker Branko, koji su 27.08.2023. godine organizovali prijem za angažovane pripadnike OS BiH. Ovom prilikom gospodin Sedar, prenio je komandiru JPS OS BiH, utiske koje imaju zvanični predstavnici slovenskih vlasti o marljivosti i maksimalnom angažovanju kontgenta OS BiH u humanitarnoj operaciji sprečavanja, otklanjanja, ublažavanja i saniranja posljedica poplava u ugroženo području.

 

Oficir za odnose s javnošću

Operativna komanda OS BiH

Telefon: +387 (0) 33 756 391,

Mobilni: +387 (0) 65 860 558,

E-mail: info_okosbih@js.mod.gov.ba

8 FOTO GALERIJA