PLAN PROTIVMINSKIH AKCIJA

Analiza angažovanja Čete za NUS u 2017. godini


Analiza angažovanja Čete za NUS, Deminerskog bataljona, Brigade taktičke podrške (brTP) održana je dana 29.05.2018. godine na lokaciji kasarne „Rajlovac OS BiH“.
Analizi angažovanja Čete za NUS prisustvovali su komandant OK OS BiH brigadni general Radovan Ilić, zamjenik komandanta Operativne komande za operacije brigadni general Kenan Dautović, komandant brTP brigadir Mirzet Lubenović, pomoćnici načelnika štaba brTP, komandant Deminerskog bataljona pukovnik Izudin Muftić, te starješine OK OS BiH i brTP po stručnoj liniji iz oblasti NUS-a. Analiza angažovanja Čete za NUS je koncipirana u dva dijela: usmena prezentacija koja je realizovana u Centru za PMD i EOD i pokazna vježba sa prezentacijom MTS-a koja je realizovana na pisti za postrojavanje kasarne. Oficijelni dio analize je započeo uvodnim riječima komandanta Deminerskog bataljona pukovnika Izudina Muftića, koji je poželio dobrodošlicu i zahvalnost svima koji su izdvojili vrijeme da prisustvuju ovoj analizi. Ukratko je prisutnima prezentovao zadatke i aktivnosti čete, ostvareni rezultati Jedinice za uništavanje NUS-a do 2017. godine. Nakon uvodnih napomena komandanta Deminerskog bataljona, komandir čete za NUS kapetan Aleksandar Atelj je prisutnima predstavio težišne aktivnosti Čete za NUS u 2017. godini od kojih izdvaja: uništavanje MiMES na poligonu „Galamoč“, verifikacija uništavanja MiMES, sekundarna demilitarizacija delaborisanih MiMES, podrška jedinicama OK OS BiH u provođenju obuka i vježbi, angažovanje na podršci Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH, pomoć civilnim vlastima u odbrani od NUS-a u slučaju poplava, učešće na domaćim i međunarodnim vježbama te drugim redovnim i vanrednim zadacima čete u okviru Deminerskog bataljona/brTP. Posebno je izdvojio angažovanje pripadnika Čete NUS-a prilikom izvlačenja 63055 raznih sredstava nakon urušavanja krova na LSM „Krčmarice“. Nakon predstavljanja angažovanja Čete za NUS, riječ je uzeo komandant OK OS BiH, pozdravljajući prisutne i izražavajući zadovoljstvo što je prisutan na analizi jer kako je rekao: „nama je stalo da se informišemo o stanju i borbenoj spremnosti ove jedinice te koje su to aktivnosti urađene u 2017. godini“ a posebno je podvukao da „ova jedinica u velikoj mjeri sarađuje sa civilnim strukturama vlasti i da to pripadnik ove jedinice mora imati uvijek na umu i da se ponaša profesionalno i reprezentativno“. Pokazna vježba na temu „Reakcija na bombaša samoubicu i pretraživanje motornog vozila“ izvedena je na pisti za postrojavanje jedinica razmještenih na lokaciji kasarne „Rajlovac OS BiH“. Pokazna vježba je pokazala dio operativnih sposobnosti Odjeljenja za NUS, a koncipirana je po zadacima koji će se kroz obuku Čete za NUS primjenjivati u narednim zadacima ove jedinice. Pokaznom vježbom su prezentovani elementi rada Odjeljenja za NUS u uslovima multinacionalnog okruženja te koje opasnosti prijete prilikom rada u takvom okruženju. Kao dio analize predviđena je i aktivnost dodjele stimulativnih mjera sa nivo OK OS BiH i Brigade taktičke podrške, gdje je ukupno osam pripadnika ove čete pismeno pohvaljeno. Na kraju analize, brigadir Mirzet Lubenović se zahvalio svima na uloženom trudu kako bi se ova analiza na vrijeme i profesionalno realizovala napominjući „da je ova jedinica imala dosta aktivnosti u proteklom periodu i te aktivnosti su profesionalno izvršene, ali da i druge jedinice ove brigade isti tako rade poslove koji su vrijedni pažnje. U narednom periodu nastojat ću da se objedine analize PMA i angažovanja Jedinice za NUS”.