PLAN PROTIVMINSKIH AKCIJA

Pregled deminerskih radilišta OS BiH

Jedinica: 1. deminerska četa Deminerskog bataljona brTP

Otvorena deminerska radilišta:

 • Zaseok Marići-Boričevina, I. Mostar
 • Kruševlje, Rogatica
 • Olovske luke-Petrojevići, Olovo
 • Matine Kolibe, Hadžići
 • Selo Uzdol Bobari, Prozor

Privremeno zatvorena deminerska radilišta:

 • Prevoj, Mostar
 • Ljukov Do, Goražde

Planirano po GP PMA za 2016. a koja nisu još otvorena:

 • Gvozno Bubanj, Kalinovik
 • Rejon Vražalice-Kamenjače, Rogatica
 • Bešpelj 1, Jajce
 • RRČ Čubren, Kiseljak
 • Hudotsko 3, Prozor/Rama

Predata deminerska radilišta u 2016.:

 • Dužice Dolovi, Vogošća
 • Selo Brštanik 10, Berkovići
 • Selo Poljice 2, Trebinje
 • Gola Planina 1,Jajce
 • Gola Planina 2, Jajce
 • Ljubunci Gradac, Prozor/Rama
 • Cvilin Ovčije njive, Foča
 • Selo Ljubljenica, Berkovići
 • Orlovac 2, Mostar
 • Selo Vrhovina, Kalinovik

Jedinica: 2. deminerska četa Deminerskog bataljona brTP

Otvorena deminerska radilišta:

 • LZ Komšići, Maglaj
 • D. Vukšić Tinjaši 4, Brčko
 • Vitanovići Babića potok, Brčko
 • Gornja mahala, Maglaj
 • Obala Rijeke Save Kopanice, Orašje
 • Obala Rijeke Save Vučilovac 4, Brčko

Privremeno zatvorena deminerska radilišta:

 • Ledenice D.Bjeljevina 1, Gradačac
 • Naselje Kragljivoda Trnič, Srebrenica

Planirano po GP PMA za 2016. a koja nisu još otvorena:

 • RRČ Konjuh, Kladanj
 • Naselje Kragljivoda Lovački dom, Srebrenica
 • Brežani Turija, Srebrenica
 • Zorin Potok, Kladanj
 • Selo Bešići-Bešića brdo, Milići
 • Obala Rijeke Save Vučilovac 5, Brčko

Predata deminerska radilišta u 2016.:

 • Selo Klotjevac Ovršak, Srebrenica
 • Vodovod za Zeleni Jadar, Srebrenica
 • Skugrići Pobuđaci, Milići
 • Selo Podgaj Osoje, Srebrenica
 • Vranovići Smetovi 1, Zenica
 • Aščerići Simića njive, Zvornik
 • D. Vukšić Tinjaši 6, Brčko
 • Donji Rahić-groblje, Brčko
 • Vranovići Smetovi 2, Zenica
 • Kostrč Dusine Ambarišta 2, Orašje
 • Turić Duge njive Tomšići, Gradačac

Jedinica: 3. deminerska četa Deminerskog bataljona brTP

Otvorena deminerska radilišta:

 • Zlosela, Kupres
 • Naselje Račić 4, Bihać
 • Begino brdo 1, N.Travnik
 • Klakar donji 1, B.Brod
 • Klakar donji 12, B.Brod
 • Grabež 3, Bihać
 • Medovići, Kiseljak

Privremeno zatvorena deminerska radilišta:

 • Stanići 15, Derventa

Planirano po GP PMA za 2016. a koja nisu još otvorena:

 • D.Azapovići groblje 1,Kiseljak
 • Lisina poljane 1, Mrkonjić Grad
 • Klakar donji 13, B.Brod
 • SČV Svinjar, Prnjavor
 • Ahovo 6F, Velika Kladuša

Predata deminerska radilišta u 2016.:

 • Međeđe brdo, Sanski Most
 • Čifluk 2, Travnik
 • MZ Sanica Nezići, Sanski Most
 • Stanići 9, Derventa
 • Stanovi 18, Doboj
 • Radojičići, Travnik
 • Zborište 1, B.Brod
 • Klakar donji 10, B.Brod

Jedinica: Vod za deminiranje vojnih objekata Deminerskog bataljona brTP

Otvorena deminerska radilišta:

 • Butila 7, Ilidža

Planirano po GP PMA za 2016. a koja nisu još otvorena:

 • Butila 6, Ilidža

Predata deminerska radilišta u 2016.:

 • Međunarodni aerodrom Sarajevo 1
 • Skladište Filipovići, Foča