PLAN PROTIVMINSKIH AKCIJA

Pregled deminerskih aktivnosti na dan 28.11.2016.
JEDINICA: 1. DEMINERSKA ČETA

 • OTVORENA DEMINERSKA RADILIŠTA:

Zaseok Marići – Boričevina,

Istočni Mostar

Olovske luke – Petrojevići, Olovo

Matine Kolibe, Hadžići

Selo Uzdol Bobari, Prozor

 • PRIVREMENO ZATVORENA DEMINERSKA RADILIŠTA:

Prevoj, Mostar

Ljukov Do, Goražde

 • PLANIRANO PO GP PMA ZA 2016. A NISU JOŠ OTVORENA:

Gvozno Bubanj, Kalinovik

Rejon Vražalice – Kamenjače, Rogatica

Bešpelj 1, Jajce

RRČ Čubren, Kiseljak

Hudotsko 3, Prozor/Rama

 • PREDATA DEMINERSKA RADILIŠTA U 2016. :

Dužice Dolovi, Vogošća

Selo Brštanik 10, Berkovići

Selo Poljice 2, Trebinje

Gola Planina 1, Jajce

Gola Planina 2, Jajce

Ljubunci Gradac, Prozor/Rama

Cvilin Ovčije njive, Foča

Selo Ljubljenica, Berkovići

Orlovac 2, Mostar

Selo Vrhovina, Kalinovik

Kruševlje, Rogatica


JEDINICA: 2. DEMINERSKA ČETA

 • OTVORENA DEMINERSKA RADILIŠTA:

LZ Komšići, Maglaj

Vitanovići Babića potok, Brčko

Gornja mahala, Maglaj

Obala Rijeke Save Kopanice, Orašje

Obala Rijeke Save Vučilovac 5, Brčko

 • PRIVREMENO ZATVORENA DEMINERSKA RADILIŠTA:

Ledenice D. Bjeljevina 1, Gradačac

Naselje Kragljivoda Trnič, Srebrenica

 • PLANIRANO PO GP PMA ZA 2016. A NISU JOŠ OTVORENA:

RRČ Konjuh, Kladanj

Naselje Kragljivoda Lovački dom, Srebrenica

Brežani Turija, Srebrenica

Zorin Potok, Kladanj

Selo Bešići – Bešića brdo, Milići

 • PREDATA DEMINERSKA RADILIŠTA U 2016. :

Selo Klotjevac Ovršak, Srebrenica

Vodovod za Zeleni Jadar, Srebrenica

Skugrići Pobuđaci, Milići

Selo Podgaj Osoje, Srebrenica

Vranovići Smetovi 1, Zenica

Aščerići Simića njive, Zvornik

D. Vukšić Tinjaši 6, Brčko

Donji Rahić – groblje, Brčko

Vranovići Smetovi 2, Zenica

Kostrč Dusine Ambarišta 2, Orašje

Turić Duge njive Tomšići, Gradačac

D. Vukšić Tinjaši 4, Brčko

Obala Rijeke Save Vučilovac 4, Brčko

JEDINICA: 3. DEMINERSKA ČETA

 • OTVORENA DEMINERSKA RADILIŠTA:

Zlosela, Kupres

Begino brdo 1, N. Travnik

Klakar donji 1, B. Brod

Klakar donji 12, B. Brod

Grabež 3, Bihać

Medovići, Kiseljak

 • PRIVREMENO ZATVORENA DEMINERSKA RADILIŠTA:

Stanići 15, Derventa

 • PLANIRANO PO GP PMA ZA 2016. A NISU JOŠ OTVORENA:

D. Azapovići – groblje 1, Kiseljak

Lisina poljane 1, Mrkonjić Grad

Klakar donji 13, B. Brod

SČV Svinjar, Prnjavor

Ahovo 6F, Velika Kladuša

 • PREDATA DEMINERSKA RADILIŠTA U 2016. :

Međeđe brdo, Sanski Most

Čifluk 2, Travnik

MZ Sanica Nezići, Sanski Most

Stanići 9, Derventa

Stanovi 18, Doboj

Radojičići, Travnik

Zborište 1, B. Brod

Klakar donji 10, B. Brod

Naselje Račić 4, Bihać

JEDINICA: VOD ZA DEMINIRANJE VOJNIH OBJEKATA

 • OTVORENA DEMINERSKA RADILIŠTA:

Butila 7, Ilidža

 • PRIVREMENO ZATVORENA DEMINERSKA RADILIŠTA: NEMA
 • PLANIRANO PO GP PMA ZA 2016. A NISU JOŠ OTVORENA:

Butila 6, Ilidža

 • PREDATA DEMINERSKA RADILIŠTA U 2016. :

Međunarodni aerodrom Sarajevo 1

Skladište Filipovići, Foča