PLAN PROTIVMINSKIH AKCIJA

Prezentacija Plana protivminskih akcija za 2017. godinu


U komandi Brigade taktičke podrške u kasarni „Rajlovac“ OS BiH, izvršena je prezentacija Plana protivminskih akcija za 2017. godinu.

Prezentaciji su prisustvovali zamjenik komandanta Operativne komande OS BiH za operacije brigadni general Mirsad Ahmić, komandant Brigade taktičke podrške brigadir Amir Čorbo sa komandom brTP, predstavnici ZŠ OS BiH i OK OSBiH, i pripadnici komande Deminerskog bataljona.

Uvodnu riječ je održao komandant brTP brigadir Amir Čorbo, a prezentaciju Plana PMA za 2017. godinu su prezentovali komandant Deminerskog bataljona major Izudin Muftić,
oficir za planiranje i operacije Deminerskog bataljona kapetan Aleksandar Radošević i oficir za logistiku kapetan Siniša Jurić.

Planom PMA za 2017. godinu planirano je deminiranje 3.120.415 m2, što je brigadni general Mirsad Ahmić odobrio, čime je i zvanično odobren Plan PMA za 2017. godinu na nivou Operativne komande Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Zaključeno je da je neophodno organizovati sastanak logističkih struktura OS BiH i to na nivou ZŠ OSBiH do kraja decembra 2016. godine i na istom je potrebno riješiti određene logističke probleme vezane za zaštitnu opremu i održavanje motornih vozila kako bi realizacija Plana PMA za 2017. godinu mogla biti neometano sprovedena.