Vijesti

Realizovano sportsko takmičenje u Centru za osnovnu obuku (COO) Pazarić.


Na osnovu Plana sportskih takmičenja na nivou centra za osnovnu obuku (COO) u kasarni „Zaim Imamović“ Pazarić od 25.02. do 28.02.2020. godine realizovano je sportsko takmičenje u disciplinama „Odbojka“, „Basketbal“, „Stoni tenis“ i „Šah“.

Sportsko takmičenje je svečano otvoreno dana 25.02.2020. godine, a postrojenim sportskim ekipama se obratio komandant centra pukovnik Alem Kaplan koji je naglasio da sport igra vrlo važnu i značajnu ulogu u OS BiH, te poželio sportskim ekipama puno uspjeha i sportske sreće, a zatim igre proglasio otvorenim.

Ukupnim skorom rezultata u navedenim disciplinama 2. nastavna četa je osvojila prvo mjesto na sportskom takmičenju, drugo mjesto osvojila je komanda i VzP dok je treće mjesto osvojila 1. nastavna četa.

Sportsko takmičenje je svečano zatvoreno 28.02.2020. godine kojom prilikom se komandant centra zahvalio pripadnicima COO na fer-plej igri a najboljim ekipama uputio čestitke, te uručio diplome.

9 FOTO GALERIJA