U FOKUSU

Realizacija radionice „Odnosi s javnošću i media trening“


Komanda 6.pješadijske brigade sa potčinjenim jedinicama i u koordinaciji sa Operativnom komandom OS BiH, je u periodu od 28. do 29. maja 2018.godine, u kasarni „Kozara“, u Banja Luci, organizovala i realizovala radionicu „Odnosi s javnošću i media trening“.
Cilj realizacije ovog vida edukacije jeste unapređenje osposobljenosti starješina i vojnika u izvršavanju zadataka iz oblasti odnosa s javnošću. Instruktori za odnose s javnošću i medija trening major Aleksandar Krunić oficir za OSJ u OK OS BiH i kapetan Dragan Dikić iz Bataljona veze brTP, uz punu podršku Odjeljenja za civilno-vojnu saradnju komande brigade, tokom dvodnevne radionice su polaznicima dali dobar osnov za nastavak edukacije. Radionica je realizovana kroz praktični i teoretski dio u okviru kojeg su realizovane tematske cjeline: odnosi s javnošću i mediji, komunikacijske vještine, intervju i društvene mreže. Realizacija ovakvih radionica se pokazala veoma efikasnom, stoga će 6. pješadijska brigada u koordinaciji sa Operativnom komandom OS BiH i u narednom periodu nastaviti sa realizacijom istih. Info: 6. pbr