U FOKUSU

Promocija vojnog poziva u Mostaru i Tomislagradu


Zahvaljujući zalaganjima osoblja sa isturenog punkta broj 13 – Livač, 25. aprila 2019.godine sa početkom u 13.00 časova održana je promocija vojnog poziva u „ Srednjoj elektrotehničkoj školi“ u Mostaru. Dok je 30. aprila 2019.godine promocija vojnog poziva održana u „Srednjoj mašinskoj školi“ u Tomislavgradu.

Promociju su izvršili načelnik CRT Čapljina major Dalibor Prce i civilno lice Zulfo Tabaković.

U oba slučaja su posvjedočili velikoj zainteresiranosti učinka za vojni poziv, te daljnje školovanje na vojnim akademijama.

Koristimo ovu priliku da se srdačno zahvalimo direktorima i nastavnom osoblju navedenih škola na saradnji i nadamo se nastavku iste na obostrano zadovoljstvo i korist.

8 FOTO GALERIJA