U FOKUSU

Održana video radionica „Outreach to media“ iz oblasti odnosa s javnošću koja se odnosi na efikasne strategije informisanja u medijima


U Domu Oružanih snaga BiH, od 14.09. do 17.09.2020. godine održana je video radionica iz oblasti odnosa s javnošću na temu „Outreach to media“.

Video radionica je provedena u saradnji sa medijskim timom Nacionalne garde Maryland  i Uredom za odbrambenu saradnju (ODC) pri Ambasadi SAD u Sarajevu u okviru programa „Vojska vojsci“, od 14.09. do 17.09.2020. godine u Domu Oružanih snaga BiH.

Cilj video radionice bio je jačanje i razvijanje kapaciteta strateškog komuniciranja iz oblasti odnosa s javnošću u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH, kao i priprema za uspostavljanje privremenog medijskog centra za bolju medijsku prezentaciju vježbe „Bilateralna vježba“ koja bi se trebala realizovati u vremenskom periodu od 16. do 20. novembra 2020. godine. Na video radionici je učestvovalo 20 pripadnika Oružanih snaga BiH i uposlenika Ministarstva odbrane BiH angažovanih na zadacima odnosa s javnošću.  

Po završetku video radionice polaznicima su uručeni certifikati o uspješno završenoj radionici.

5 FOTO GALERIJA