U FOKUSU

Oficiri Oružanih snaga BiH najuspješniji strani polaznici komandno-štabnog školovanja na Univerzitetu nacionalne odbrane u Republici Turskoj


Na Univerzitetu za nacionalnu odbranu Republike Turske, 16. jula 2021. godine, upriličena je svečana ceremonija na kojoj su dodijeljene diplome, nagrade i pohvale oficirima Komandno-štabne akademije Instituta kopnenih i zračnih snaga.

Na svečanoj ceremoniji diplome je prilmilo i osam oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Komandno-štabnu akademiju Instituta kopnenih snaga uspješno su završili major Hamdija Elezović, major Damir Osmanović i kapetan Raif Veledar, a Komandno-štabnu akademiju Instituta zračnih snaga uspješno je završio major Jasmin Mašić. Na istim institutima paralelno je vođena i obuka štabnih oficira gdje su OS BiH također imale svoje polaznike u vidu majora Fehima Đelilovića, majora Elmana Čosića, kapetana Sadika Husejnovića i kapetana Harisa Zolja. Pored gore pomenutih pripadnika OS BiH, bitno je istači da je pukovnik Mirnes Čosić sa velikim uspjehom završio Akademiju OS R.Turske, kao najviši nivo vojne edukacije na Univerzitetu nacionalne odbrane u R.Turskoj.

Tokom školovanja pripadnici OS BiH su postigli zavidne rezultate na obrazovnom planu, a svojim profesionalnim odnosom i vojnom disciplinom bili su primjer i drugim oficirima na Univerzitetu za nacionalnu odbranu Republike Turske. Da su pripadnici OS BiH ostavili dubok trag tokom edukacijskog procesa govori i činjenica da su majori Jasmin Mašić i Hamdija Elezović proglašeni najboljim stranim polaznicima Komandno-štabnog usavršavanja, dok su major Elman Čosić i kapetan Haris Zolj bili najbolji polaznici obuke za štabne oficire Univerzitetau za nacionalnu odbranu Republike Turske za 2020/2021. godiniu.

Prilikom edukacijskog procesa pripadnici OS BiH su bili u mogućnosti da na strategijskom nivou steknu i usvoje nova znanja na ovoj državnoj vojnoj instituciji koja zasigurno ima jedan od najkvalitetnijih obrazovnih sistema unutar NATO snaga, te smo uvjereni da će naši pripadnici iskoristiti stečena znanja i svojim daljnjim radom dati veliki doprinos u  razvoju Oružanih snaga BiH.

Svoj boravak na Univerzitetu nacionalne odbrane u Republici Turskoj oficiri OS BiH su iskoristili i da razmjene bitna stručna iskustva sa kolegama iz Oružanih snaga R.Turske, Pakistana, Egipta, Afganistana, Kine, Azerbejdžana, Kazahstana, Turkmenistana, Ukrajine, Gruzije, Južne Koreje, Saudijske Arabije, Somalije, Nigerije, Albanije, Gambije, Kosova te Sjevernog Kipra.

6 FOTO GALERIJA