U FOKUSU

Sastanak zamjenika načelnika Glavnih štabova oružanih snaga zemalja članica SEDM-a
Saradnja i zajednički projekti u oblasti odbrane doprinose prosperitetu, sigurnosti i stabilnosti u regionu


Uvodnim obraćanjem zamjenika ministra odbrane BiH Seada Jusića, u Sarajevu je 09.06.2016. godine zvanično otvoren sastanak zemalja članica Incijative ministara odbrane zemalja Jugoistočne Evrope SEDM, koji se u formatu zamjenika načelnika Glavnih štabova oružanih snaga od 08. do 10.06.2016. godine održava se u hotelu Radon Plaza.

Sastanku su prisustvovali predstavnici 13 zemalja članica SEDM inicijative, predstavnici tijela SEDM-a (brigade Jugistočne Evrope – SEEBRIG, Vijeća za regionalnu saradnju - RCC, Centra za sigurnosnu saradnju – RACVIAC, Središta za kontrolu lakog naoružanja u Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi – SEESAC, Razvojnog programa UN – UNDP, kao i Agencije za komunikacije i informacije NATO saveza – NCIA). 

Zamjenik ministra odbrane Sead Jusić u svom obraćanju ovom forumu je istakao da je SEDM inicijativa fokusirana na promociju i unaprijeđenje stabilnosti i sigurnosti u regionu Jugoistočne Evrope, kao i za postizanje potrebitih standarda za brže i efikasnije približavanje euroatlantskim integracijama. “Bosna i Hercegovina će nastaviti sa učešćem u zajedničkim projektima i sa podrškom SEDM inicijatavi u okviru zajedničkih aktivnosti, a sve u cilju unaprijeđenja saradnje u oblasti sigurnosti, bolje vojne saradnje, kao i sudjelovanjem u mehanizmima upravljanja krizama”, poručio je između ostalog zamjenik ministra odbrane BiH za politiku i planove Sead Jusić.

Zamjenik ministra odbrane Jusić je posebno istakao da “Ministarstvo odbrane BiH na čelu sa ministricom Marinom Pendeš, u potpunosti podržava projekat “Žene lideri u sigurnosti i odbrani”, te da pozdravlja prijedlog Sekretarijata SEDM-a da vođenje projekta u 2019. godini preuzme Bosna i Hercegovina.

Zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH general major Mirko Tepšić je, u svojstvu domaćina ovog sastanka, u svom završnom obraćanju zahvalio svim zemljama članicama SEDM inicijative, gostima i posmatračima, kao i svim ostalim sudinicima sastanka, na veoma sadržajnim i kvalitetno iznesenim prezentacijama i dobrim diskusijama, koje će koristiti u narednim aktivnostima i budućim projektima o podizanju razine interoperabilnosti i kapaciteta naših oružanih snaga i regiona. „Regionalna saradnja u sferi odbrane, sa svim njenim mehanizmima, prije svega poboljšava i podiže ukupnu sigurnost i stabilnost u regionu na jednu višu razinu, a projekti koje razvijamo na polju obuke i vježbi, zajedničkog učešća u misijama dodatno zbližavaju i razvijaju našu međusobnu saradnju“, istakao je general Tepšić.

Prisutnima se obratio i predsjednik Sekretarijata SEDM inicijative Ambasador Hüseyin Müftüoğlu, koji je između ostalog naglasio da je održavanje ovog sastanka imalo za cilj promоviranje vojne saradnje u Jugoistočnoj Evropi, radi jačanja, stabilnosti, sigurnosti i prosperiteta u regionu.

Također, na sastanku su razmijenjene informacije o ostvarenom učinku u proteklom jednogodišnjem periodu, sa posebnim osvrtom na rad Političko-vojnog komiteta (PMSC), te aktivnostima brigade JI Evrope – SEEBRIG, koja je proizvod Sporazuma o multinacionalnim mirovnim snagama Jugoistočne Evrope (MPFSEE).

Na kraju sastanka usvojena je Zajednička izjava, a na marginama sastanka održano je niz bilateralnih sastanaka najviših predstavnika MO i OS BiH, među kojima i sastanak zamjenika načelnika ZS OS BiH za operacije general major Mirka Tepšića sa general major Muhametom Racajem koji je predvodio izaslanstvo Vojske Makedonije.

Sljedeća konferencija na ovom nivou će biti održana naredne godine u Crnoj Gori.

35 FOTO GALERIJA